RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych klientów jest Kaspa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 7/58, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000502342, (dalej: „Spółka”).

Dane kontaktowe Spółki:, adres e-mail: biuro@kaspa.com.pl, kaspa@kaspa.com.pl lub pocztą zwykłą pod adresem :

 1. Żaryna 7/58, 02-593 Warszawa

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem email: inspektor@kaspa.com.pl. lub pocztą zwykłą pod adresem ul. Żaryna 7/58, 02-593 Warszawa  z dopiskiem IOD.

1/ Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

 • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu lampy24.net oraz lampy24.pl w celu realizacji zamówień na w/w platformach – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • obsługi próśb klientów , które do nas kierują (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wysyłania newsletterów, organizacji akcji marketingowych i promocyjnych, udzielania rabatów dla stałych klientów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2/ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.
3/ Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4/ Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5/ Odbiorcami danych osobowych oprócz Spółki będą:

 • podmioty dostarczające usługi administracyjne, konsultingowe, marketingowe, informatyczne oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
 • DOTPAY sp. z o.o. –  podmiot świadczący usługi płatności on-line
 • organy administracji publicznej

6/ W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych_Osobowych.

COOKIES

Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.